Archiwum kategorii: Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków

Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) w postaci operatu ewidencyjnego są jawne. Zasadą jest, że każdy może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, jednak od tej zasady są liczne wyjątki, o czym dowiesz się później. Czytaj dalej

Zmiana danych (aktualizacja) w ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), aby mogła właściwie spełniać swe funkcje, musi zawierać aktualne informacje. Zmiana stosunków prawnych i faktycznych określonych w przepisach prawa,  wpływa na konieczność dokonania stosownych zmian w ewidencji. Czytaj dalej

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany, zbiór informacji o nieruchomościach (gruntach, budynkach i lokalach), ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających nieruchomościami. Ewidencja jest rejestrem urzędowym prowadzonym przez starostę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Zasady funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.). Czytaj dalej