Archiwa kategorii: Księgi wieczyste

Działy księgi wieczystej

Co zawierają działy księgi wieczystej?

Jak już wiemy księga wieczysta składa się z działów, a konkretnie z czterech działów. Poszczególne działy zawierają określone informacje, tzw. wpisy.

Księga wieczysta nieruchomości zawiera:

Dział I (pierwszy):

  • oznaczenie nieruchomości,
  • wpisy praw związanych z własnością nieruchomości. Czytaj dalej

Wpis w księdze wieczystej przez notariusza

Kiedy notariusz składa wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Strony nie zawsze muszą dokonywać wpisów w księdze wieczystej na własną rękę. W przypadku czynności notarialnych prawo nakłada taki obowiązek na notariusza. I tak, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści: Czytaj dalej

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr, który prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jak sama nazwa wskazuje jest to księga prowadzona na długie lata, wieki. Znajomość stanu prawnego nieruchomości jest niezbędna dla bezpieczeństwa obrotu prawnego, tj. sprzedaż nieruchomości, kupno, wynajem, zamiana, dzierżawa, ale także dla celów urzędowych, ewidencyjnych, podatkowych. Czytaj dalej