Archiwum kategorii: Wycena nieruchomości

Do czego wycena nieruchomości?

W świetle polskich przepisów osobą uprawnioną do wyceny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy sporządza pisemną opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Działa on na potrzeby osób indywidualnych, firm, banków, sądów oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

W praktyce możemy się spotkać z innymi pseudo-wycenami, dokonywanymi przez osoby nieuprawnione, często za pomocą programów komputerowych (nawet online), na podstawie baz danych o nieruchomościach. Jednak nie mają one takiej wiarygodności i mocy dowodowej,  jak wycena rzeczoznawcy majątkowego. Tego typu wyceny nie stanowią dowodu przed sądem, urzędem, wśród uczestników obrotu nieruchomościami. Mogą jedynie stanowić wartość orientacyjną na potrzeby wyceniającego/ zamawiającego wycenę.

Kiedy zachodzi potrzeba wyceny nieruchomości?

Czytaj dalej

Co ma wpływ na wartość (cenę) nieruchomości?

Nie jest tajemnicą fakt, że sprzedający  chce sprzedać nieruchomość jak najdrożej, żeby jak najwięcej zarobić, a kupujący chce kupić nieruchomość jak najtaniej, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Jednak jeden i drugi, muszą mieć rzeczowe argumenty, przemawiające za ich stanowiskiem co do ceny. W stylu. Sprzedający: „Chcę za tę nieruchomość tyle i tyle, bo ma ona to i to…” Kupujący: „Jestem w stanie zapłacić za tę nieruchomość nie więcej niż, ponieważ nie ma tego, tamtego…”. Warto zatem poznać obiektywne fakty, rzutujące na cenę nieruchomości – na jej wzrost lub spadek. Czytaj dalej