Działy księgi wieczystej

Co zawierają działy księgi wieczystej?

Jak już wiemy księga wieczysta składa się z działów, a konkretnie z czterech działów. Poszczególne działy zawierają określone informacje, tzw. wpisy.

Księga wieczysta nieruchomości zawiera:

Dział I (pierwszy):

 • oznaczenie nieruchomości,
 • wpisy praw związanych z własnością nieruchomości.

Dział II (drugi):

 • wpisy dotyczące prawa własności,
 • wpisy dotyczące prawa użytkowania wieczystego.

Dział III (trzeci):

 • wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek),
 • wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym,
 • wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),

Dział IV:

wpisy dotyczące hipotek


Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera:

Dział I (pierwszy):

 • oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz
 • oznaczenie nieruchomości, z którą związany jest lokal lub dom jednorodzinny.

Dział II (drugi):

wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

Dział III (trzeci):

 • wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem,
 • wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek).

Dział IV (czwarty):

wpisy dotyczące hipotek

Dodaj komentarz