Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Księgi wieczyste można sprawdzić na dwa sposoby. To znaczy przez Internet (elektroniczna księga wieczysta/ Nowa Księga Wieczysta) lub osobiście w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego (papierowa/ tradycyjna księga wieczysta/ Stara Księga Wieczysta).

Elektroniczna księga wieczysta

Już teraz możesz sprawdzić księgę wieczystą bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki procesowi informatyzacji ksiąg wieczystych, czyli migracji danych z księgi wieczystej papierowej do systemu teleinformatycznego. Musisz jednak znać numer księgi wieczystej. Jeśli masz problem z ustaleniem numeru księgi wieczystej, to skontaktuj się z właściwym wydziałem ksiąg wieczystych. A oto cały proces sprawdzania księgi wieczystej, krok po kroku.

1. Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości –Elektroniczna Księga Wieczysta: http://ekw.ms.gov.pl/,

2. Podaj numer księgi wieczystej,

Nr księgi wieczystej składa się z trzech części.


a) Kod wydziału ksiąg wieczystych (cztery znaki: 3 litery i jedna cyfra; w kolejności: dwie litery, cyfra, jedna litera). Jeśli nie znasz kodu wydziału, a znasz miejscowość w której znajduje się wydział, to możesz go wybrać z rozwijanej listy;

b) Właściwy numer księgi wieczystej/ ”kw nr” (do 8 cyfr, włącznie z zerami). Numer ten możesz znaleźć m.in. na: okładce papierowej księgi wieczystej, postanowieniu sądu o (założeniu księgi wieczystej, dziale spadku, dziale majątku małżonków), akcie notarialnym (umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku). Wystarczy że wpiszesz ciąg cyfr bez zer („0”) – system automatycznie uzupełni zera;

c) Cyfra kontrolna (jedna cyfra, w przedziale 1-9). Jest to cyfra dodawana w związku z przenoszeniem papierowej księgi wieczystej do systemu teleinformatycznego.

3. Wpisz kod zabezpieczający z obrazka (tzw. token),

Jeśli nie możesz rozczytać, użyj przycisku odśwież po prawej stronie, a pojawi się nowy kod. Możesz również odtworzyć kod głosowo.

4. Kliknij przycisk „Wyszukaj”.

5. Ujrzysz „Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej”, tj. numer księgi wieczystej, typ księgi wieczystej, oznaczenie wydziału sądu prowadzącego księgę wieczystą, datę zapisania księgi wieczystej, położenie nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę) właściciela (użytkownika wieczystego lub uprawnionego);

6. Wybierz jedną z opcji „Przeglądania treści księgi wieczystej”:

a) „Przeglądanie aktualnej treści KW”, lub

b) „Przeglądanie zupełnej treści KW”.

Papierowa księga wieczysta

Jeśli nie znalazłeś/aś swojej księgi wieczystej w powyższy sposób, to zapewne nie została ona jeszcze przeniesiona do systemu teleinformatycznego bądź zostały podane niepoprawne dane. Żeby obejrzeć tę księgę, musisz niestety osobiście pofatygować się do właściwego sądu.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz