Jak tanio kupić nieruchomość?

Zdarzają się przypadki, kiedy to cena ofertowa sprzedaży nieruchomości znacznie odbiega od cen rynkowych. To znaczy jest niższa od cen innych nieruchomości o tych samych właściwościach (nieruchomości podobnych). Sytuacje takie podyktowane są różnymi okolicznościami, o których mowa niżej. Dla potencjalnego kupującego jest to okazja do nabycia nieruchomości w bardzo atrakcyjnej cenie. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Licytacje komornicze

Wbrew krążącym plotkom, kupno nieruchomości w drodze licytacji komorniczej to bezpieczny sposób na nabycie prawa do nieruchomości. A w dodatku można uzyskać korzystną cenę. Egzekucja komornicza uregulowana jest w kodeksie podstępowania cywilnego, (kpc) w „Dziale VI Egzekucja z nieruchomości”. Można sobie poczytać.

Przyjrzyjmy się zasadom ustalania ceny w poszczególnych licytacjach.

„Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania” (art. 965 kpc).

„(…) komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość” (art. 983 kpc).

„Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych” (art. 978 kpc).

„Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu” (art. 976 kpc).

„(…) nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji” (art. 985 kpc).

Niedowartościowanie nieruchomości

Cena nieruchomości często nie odpowiada jej faktycznej wartości, tj. jest zaniżona. Mamy z tym styczność w przypadku zmian planu miejscowego, o których właściciel nieruchomości nie ma pojęcia. Nieświadomy sprzedawca ustala cenę sprzedaży niższą, gdyż nie zdaje sobie sprawy z pewnych faktów, które wpłyną na wzrost wartości nieruchomości. Np. zezwolenie na zabudowę działki, którą dotychczas obowiązywał zakaz; możliwość odrolnienia gruntów; budowa centrum handlowego w pobliżu nieruchomości; poprawa komunikacji etc.

Przetargi na nieruchomości

Mowa o nieruchomościach będących własnością gminy, miasta, powiatu, województwa bądź Skarbu Państwa. W przeważającej większości przypadków, nieruchomości te zbywane są w formie przetargu. Spójrzmy teraz na zasady ustalania cen w kolejnych podejściach.

„Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

  1. cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,
  2. cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości,
  3. cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu,
  4. jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości” (art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Wymuszona sprzedaż

Ma miejsce wówczas, gdy sprzedającemu nieruchomość bardziej zależy na czasie niż na dobrej cenie. Potrzebuje on pokaźnej gotówki na tu i teraz. Spowodowane jest to takimi okolicznościami jak: długi, konieczność nagłej inwestycji, kosztowna operacja członka rodziny, potrzeba pilnej przeprowadzki, porwanie osoby najbliższej itp.

Sprawia to, że cena schodzi na plan dalszy, a ważniejsza staje się szybkość sfinalizowania transakcji. W normalnych okolicznościach sprzedawca w żadnym wypadku nie wystawił by nieruchomości za taką ceną. Przypomnijmy, że średni czas ekspozycji sprzedażowej nieruchomości („ogłaszania się”) to 6 miesięcy, minimalny – 3 miesiące, a najbardziej optymalny dla uzyskania najlepszej ceny to rok.

Akcje deweloperskie

Podczas akcji deweloperów mieszkania rozchodzą się jak świeże bułeczki. I nie jest to przesadne określenie. Przyczyny: promocje, wyprzedaże, problemy finansowe dewelopera który puszcza mieszkanie po kosztach, potrzeba poprawy płynności finansowej. Warto nasłuchiwać takich okazji i mieć przygotowaną grubą gotówkę.

Sprawdź tanie mieszkania!Dodaj komentarz