Kupujesz mieszkanie – sprawdź księgę wieczystą!

Kupno nieruchomości to pewien proces. Proces na który składa się wybór mieszkania, pozyskanie środków finansowania (kredyty mieszkaniowe, hipoteczne), a wreszcie dopełnienie wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania transakcji.

Już na etapie, kiedy znajdziemy nasze upragnione mieszkanie, powinniśmy poprosić właściciela o podanie numeru księgi wieczystej. Numer ten jest nam niezbędny do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej (KW).

Na dzień dzisiejszy księgę wieczystą możemy sprawdzić przez Internet lub we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Bynajmniej wygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie księgi wieczystej w Internecie. Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Dlaczego już na etapie wybierania mieszkania, warto poznać jego stan prawny w KW? Dlatego iż w razie jakichkolwiek nieprawidłowości nie będziemy tracić czasu na przygotowanie się do transakcji, która i tak nie będzie miała miejsca. Jeżeli sprzedający odmawia nam podania numeru księgi wieczystej lub czyni inne trudności, to lepiej zrezygnować z zakupu nieruchomości. Zapewne ma coś do ukrycia.

Z treści księgi wieczystej dowiesz się:

 1. czy osoba która podaje się za właściciela (właścicieli) nieruchomości, rzeczywiście nim jest. A uwierz mi, z tym bywa różnie,
 2. jakie prawo przysługuje sprzedawcy do nieruchomości, a w efekcie jakie prawo nabywasz. Może to być własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu. Zauważ, że np. inną wartość ma prawo własności a inną prawo użytkowania wieczystego,
 3. jaki rodzaj majątku stanowi przedmiotowa nieruchomość. Czy jest to majątek odrębny małżonka (nabyty przed zawarciem małżeństwa, darowizna), a może też majątek wspólny. W tym drugim przypadku, na sprzedaż nieruchomości potrzebna jest zgoda współmałżonka, choćby nie był on wpisany w księdze wieczystej jako współwłaściciel, Jest tak, gdyż z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa powstaje ustrój wspólności majątkowej, chyba że była zawarta umowa intercyzy (wyjątki).
 4. gdzie jest położona nieruchomość. Czy nieruchomość którą oglądałeś/aś pokrywa się z lokalizacją z księgi wieczystej,
 5. jaki jest ujawniony sposób korzystania z nieruchomości, czy odpowiada stanowi faktycznemu,,
 6. jaka jest powierzchnia nieruchomości (m2, ha). Czy wielkość tej powierzchni nie odbiega od informacji przekazanych przez sprzedającego oraz oględzin na miejscu,
 7. czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, użytkowaniem, służebnością. Prawa te wpływają na zmniejszenie wartości nieruchomości, najbardziej hipoteka,
 8. jakie prawa osobiste i roszczenia przysługują innym osobom w stosunku do nieruchomości. Np. prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. Kolejne utrudnienia, konieczność wypowiadania umów, brak lub ograniczony dostęp do nieruchomości,
 9. czy istnieją jakieś ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością. Np. że dotychczasowy współwłaściciel nie może sprzedać swego udziału w nieruchomości w przeciągu 5 lat od dnia zawarcia stosownego porozumienia. Czyli czy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości jest możliwe,
 10. czy z nieruchomości prowadzona jest egzekucja,
 11. o ewentualnej niezgodności stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Świadczy o tym wpis stosownego ostrzeżenia,
 12. czy w stosunku do nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej toczy się jakieś postępowanie (sądowe lub administracyjne),
 13. czy ostatnio wpłynęły do księgi wieczystej jakieś wnioski, które jeszcze nie zostały rozpoznane bądź nie uprawomocniły się.

W razie wykrycia nieprawidłowości, lepiej jest wstrzymać się z zakupem nieruchomości, aż do wyjaśnienia sprawy albo w ogóle zrezygnować z nabycia nieruchomości. W każdym razie nie powinniśmy ich lekceważyć, bo możemy sobie narobić problemów. Jeśli masz wątpliwości co do interpretacji zapisów w księdze wieczystej, to możesz skorzystać z pomocy prawnika.

Przyjmując, że stan prawny nieruchomości jest w porządku, możemy podjąć kolejne kroki, zmierzające do kupna nieruchomości, w szczególności pozyskanie środków finansowych. Końcowym krokiem jest wizyta u notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego, przenoszącego własność nieruchomości na Ciebie.

Być może zabrzmi to trochę absurdalnie, ale i w tym momencie (dzień wizyty u notariusza), warto ponownie sprawdzić księgę wieczystą. Niewykluczone jest, że w tym okresie zmienił się stan prawny nieruchomości. A Ty przecież nie chcesz kupować kota w worku. Pamiętaj, lepiej dmuchać na zimne.

Dodaj komentarz