Kupujesz mieszkanie – sprawdź księgę wieczystą

Kupno nieruchomości to pewien proces. Proces na który składa się wybór mieszkania, pozyskanie środków finansowania (kredyty mieszkaniowe, hipoteczne), a wreszcie dopełnienie wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania transakcji.

Już na etapie, kiedy znajdziemy nasze upragnione mieszkanie, powinniśmy poprosić właściciela o podanie numeru księgi wieczystej. Numer ten jest nam niezbędny do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. Na dzień dzisiejszy księgę wieczystą możemy sprawdzić przez Internet lub we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Bynajmniej wygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie księgi wieczystej w Internecie. Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, wejdź tutaj.

Dlaczego już na etapie wybierania mieszkania, warto poznać jego stan prawny w księdze wieczystej? Dlatego iż w razie jakichkolwiek nieprawidłowości nie będziemy tracić czasu na przygotowanie się do transakcji, która i tak nie będzie miała miejsca. Jeżeli sprzedający odmawia nam podania numeru księgi wieczystej lub czyni inne trudności, to lepiej zrezygnować z zakupu nieruchomości. Zapewne ma coś do ukrycia.


Z treści księgi wieczystej dowiesz się:

 1. czy osoba która podaje się za właściciela (właścicieli) nieruchomości, rzeczywiście nim jest. A uwierz mi, z tym bywa różnie,
 2. jakie prawo przysługuje sprzedawcy do nieruchomości, a w efekcie jakie prawo nabywasz. Może to być własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu,
 3. jaki rodzaj majątku stanowi przedmiotowa nieruchomość. Czy jest to majątek odrębny małżonka, a może też majątek wspólny. W tym drugim przypadku, na sprzedaż nieruchomości potrzebna jest zgoda współmałżonka, choćby nie był on wpisany w księdze wieczystej jako współwłaściciel,
 4. gdzie jest położona nieruchomość. Czy nieruchomość którą oglądałeś/aś pokrywa się z lokalizacją z księgi wieczystej,
 5. jaki jest dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
 6. jaka jest powierzchnia nieruchomości (m2, ha). Czy wielkość tej powierzchnie nie odbiega od informacji przekazanych przez sprzedającego,
 7. czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, użytkowaniem, służebnością,
 8. jakie prawa osobiste i roszczenia przysługują innym osobom w stosunku do nieruchomości. Np. prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp.,
 9. czy istnieją jakieś ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością. Np. że dotychczasowy współwłaściciel nie może sprzedać swego udziału w nieruchomości w przeciągu 5 lat od dnia zawarcia stosownego porozumienia. Czyli czy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości jest możliwe,
 10. czy z nieruchomości prowadzona jest egzekucja,
 11. o ewentualnej niezgodności stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Świadczy o tym wpis stosownego ostrzeżenia,
 12. czy w stosunku do nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej toczy się jakieś postępowanie (sądowe lub administracyjne),
 13. czy ostatnio wpłynęły do księgi wieczystej jakieś wnioski, które jeszcze nie zostały rozpoznane bądź nie uprawomocniły się.

W sytuacjach o którym mowa w pkt 10-12, lepiej jest wstrzymać się z zakupem nieruchomości, aż do wyjaśnienia sprawy albo w ogóle zrezygnować z nabycia nieruchomości. W każdym razie nie powinniśmy ich lekceważyć, bo możemy sobie narobić problemów. Jeśli masz wątpliwości co do interpretacji zapisów w księdze wieczystej, to możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty. Zajrzyj tutaj.

Przyjmując, że stan prawny nieruchomości jest w porządku, możemy podjąć kolejne kroki, zmierzające do kupna nieruchomości, w szczególności pozyskanie środków finansowych. Końcowym krokiem jest wizyta u notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego, przenoszącego własność nieruchomości na Ciebie. Być może zabrzmi to trochę absurdalnie, ale i w tym momencie, warto ponownie sprawdzić księgę wieczystą. Niewykluczone jest, że w tym okresie zmienił się stan prawny nieruchomości. A ty przecież nie chcesz kupować kota w worku. Pamiętaj, lepiej dmuchać na zimne.

Dodaj komentarz