MdM – przykłady obliczeń dofinansowania

Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wielkości kwoty dofinansowania wkładu własnego oraz wielkości kwoty dofinansowania na spłatę części kredytu w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych” 

W materiale użyte zostały następujące skróty: 

 • w– wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
 • c– maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są na stronie internetowej BGK
 • max. Cena– Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości
 • pow.– powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości
 • dof– wysokość przysługującego nabywcy dofinansowania wkładu własnego, obliczona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w instytucji kredytującej. Aktualna lista instytucji kredytujących przyjmujących wnioski, zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
 • powD– powierzchnia do jakiej obliczana jest wysokość dofinansowania wkładu własnego; jeżeli jest do 50m² ma tą sama wartość, jak powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości; jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m², to przyjmuje stałą wartość wynoszącą 50m²;
 • spł– wysokość kwoty dofinansowania na spłatę części kapitału kredytu, przysługująca nabywcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka; nabywca składa w banku kredytującym wniosek o wypłatę tych środków w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności nabytej nieruchomości.


Przykład 1. obliczenia dla miast wojewódzkich, na przykładzie miasta Warszawy 

Osoba samotnie wychowująca dziecko kupuje mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,55 m² (maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości to 75 m², w przypadku zakupu domu jednorodzinnego 100 m²)

 • wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej obowiązującego w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • w=5.569,91 zł
 • maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości obowiązująca w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • c=6.126,90 zł

Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości 

max. Cena=c*pow.
max. Cena=6.126,90*49,55
max. Cena= 303.587,90 zł


Wysokość dofinansowania wkładu własnego obliczona dla nabywanej nieruchomości 

dof=w*powD*15%
dof=5.569,91*49,55*15%
dof=41.398,36 zł


Spłata części kapitału kredytu przysługująca w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego, bądź kolejnego dziecka.

uwaga: wysokość tej kwoty ustala się wg wartości wskaźnika „w” i „powD” właściwych na dzień złożenia przez nabywcę w banku kredytującym wniosku o dofinansowanie wkładu własnego i udzielenie kredytu na nabycie nieruchomości – III kwartał 2014r.

spł=w*powD*5%
spł=5.569,91*49,55*5%
spł=13.799,45 zł

Kwota dofinansowania na spłatę kredytu jest wypłacana przez BGK w obliczonej wysokości pod warunkiem, że na dzień złożenia wniosku o wypłatę saldo zadłużenia z tytułu kapitału kredytu jest co najmniej równe wartości obliczonej kwoty dofinansowania; w przeciwnym razie nabywca może złożyć wniosek na kwotę nie większą, niż saldo zadłużenia z tytułu kapitału kredytu;

Przykład 2. obliczenia dla gmin ościennych miast wojewódzkich, na przykładzie gmin ościennych miasta Poznania 

Małżeństwo bez dzieci kupuje mieszkanie o powierzchni użytkowej 65,55 m² (maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości to 75 m², w przypadku zakupu domu jednorodzinnego 100 m²)

 • wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej obowiązującego w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • w=4.752,00 zł
 • maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości obowiązująca w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • c=5.029,20 zł

Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości 

max. Cena=c*pow.
max. Cena=5.029,20*65,55
max. Cena= 329.664,06 zł


Wysokość dofinansowania wkładu własnego obliczona dla nabywanej nieruchomości 

dof=w*powD*10%
dof=4.752,00*50*10%
dof=23.760,00 zł


Spłata części kapitału kredytu przysługująca w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego, bądź kolejnego dziecka.

spł=w*powD*5%
spł=4.752,00*50*5%
spł=11.880,00 zł


Przykład 3. obliczenia dla województw, na przykładzie województwa pomorskiego 

Małżeństwo z trójką dzieci kupuje mieszkanie o powierzchni użytkowej 79,55 m² (maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości to 85 m², w przypadku domu jednorodzinnego 110 m²)

 • wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej obowiązującego w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • w=3.810,00 zł
 • maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości obowiązująca w III kwartale 2014r. dla danej lokalizacji
 • c=4.576,00 zł

Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości 

max. Cena=c*pow.
max. Cena=4.576,00*79,55
max. Cena= 364.020,80 zł


Wysokość dofinansowania wkładu własnego obliczona dla nabywanej nieruchomości 

dof=w*powD*15%
dof=3.810,00*50*15%
dof=28.575,00 zł


Spłata części kapitału kredytu przysługująca w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego, bądź kolejnego dziecka.

spł=w*powD*5%
spł=3.810,00*50*5%
spł=9.525,00 zł
————————
Źródło: BGK

Dodaj komentarz