„Mieszkanie dla Młodych” – jaka maksymalna kwota dofinansowania z programu?

Wiemy już jaka jest górna granica wsparcia w programie MdM. A to za sprawą danych opublikowanych przez wojewodów o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Znając te wartości oraz zasady udzielania pomocy finansowej, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile przeciętny Kowalski będzie z tego miał. Spójrzmy na konkrety.

 Jaka jest maksymalna dopłata do 1 m2 mieszkania z MdM?

„Mieszkanie dla Młodych” – maksymalna dopłata do 1 m2 w według lokalizacji

Województwo

Stolica województwa

Gminy sąsiadujące

Województwo (bez stolicy)

Dolnośląskie

434,00

392,70

351,40

Kujawsko-pomorskie

403,60

367,55

331,50

Lubelskie

384,59

324,04

270,03

Lubuskie

386,50

372,05

357,60

Łódzkie

457,40

404,15

350,90

Małopolskie

444,95

415,28

385,60

Mazowieckie

533,15

400,44

333,70

Opolskie

382,45

367,05

351,65

Podkarpackie

373,20

334,38

295,55

Podlaskie

384,10

351,70

319,30

Pomorskie

519,85

474,70

429,55

Śląskie

426,85

389,50

352,15

Świętokrzyskie

412,53

335,15

279,29

Warmińsko-mazurskie

430,05

384,33

338,60

Wielkopolskie

509,50

421,80

351,50

Zachodniopomorskie

394,50

375,20

355,90

Źródło: oprac. własne, na podstawie danych Home Broker

* kwota dopłaty w PLN
** limity będą obowiązywać w IV kwartale 2013 i w I kw. 2014 r.
***  dla woj. pomorskiego limity obowiązują do końca IV kw. 2013

Kredyt hipoteczny z dopłatą MdM

Mimo iż powyższa tabela nie uwzględnia wszystkich województw, to pokazuje jednak możliwą do uzyskania dopłatę do jednego metra kwadratowego mieszkania. Wysokość dopłaty podyktowana jest ceną mkw. mieszkania w oznaczonej lokalizacji. Tam gdzie mieszkania są najdroższe, również kwota dopłaty jest najwyższa. I odwrotnie, tańsze mieszkania, zlokalizowane w mniej „popularnych” aglomeracjach, obrzeżach miast i dalej – uprawniają do niższej dopłaty.

Jaka jest maksymalna kwota dopłaty z MdM?

Beneficjenci programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą liczyć na dwie formy wsparcia ze strony państwa, tzn. dofinansowanie wkładu własnego lub/ i spłata części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego, to środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania, wypłacane na warunkach określonych w programie jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt na zakup mieszkania deklaruje pokryć ze środków własnych.

Spłata części kredytu, to środki pieniężne przeznaczone na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez instytucję kredytującą na zakup mieszkania, wypłacane w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, na warunkach określonych w programie.

Dofinansowanie wkładu własnego jest podstawową formą wsparcia w ramach MdM i przysługuje każdemu. Wysokość wsparcia zależy od tego, czy wnioskodawca w dniu złożenia wniosku wychowuje dziecko (dzieci). Osoby bezdzietne (single, rodziny) – otrzymają 10% dofinansowania. Pozostałe osoby, czyli te z co najmniej jednym dzieckiem – dostaną 15%.

Spłata części kredytu to dodatkowa postać wsparcia w okresie kredytowania. Przysługuje ona kredytobiorcom, którym w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko. To samo dotyczy osób, jakie przysposobiły dziecko.  W tych okolicznościach – uprawnieni są oni do spłaty 5% kredytu.

Reasumując, można otrzymać od 10 do 20% finansowego wsparcia z MdM. W nieco lepszej sytuacji są osoby wychowujące dzieci, co jest efektem polityki prorodzinnej.

„Mieszkanie dla Młodych” – maksymalna wysokość finansowego wsparcia w poszczególnych lokalizacjach

Stolica województwa/ województwo/ gmina sąsiadująca ze stolicą województwa

Wysokość finansowego wsparcia

10%

15%

20%

Wrocław

21700

32550

43400

Dolnośląskie

17570

26355

35140

Gminy sąsiadujące z Wrocławiem

19635

29453

39270

Bydgoszcz, Toruń

20180

30270

40360

Kujawsko-pomorskie

16575

24863

33150

Gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem

18378

27566

36755

Lublin

19229

28844

38459

Lubelskie

13502

20253

27004

Gminy sąsiadujące z Lublinem

16202

24303

32404

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

19325

28988

38650

Lubuskie

17880

26820

35760

Gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp., Zieloną Górą

18603

27904

37205

Łódź

22870

34305

45740

Łódzkie

17545

26318

35090

Gminy sąsiadujące z Łodzią

20208

30311

40415

Kraków

22248

33371

44495

Małopolskie

19280

28920

38560

Gminy sąsiadujące z Krakowem

20764

31146

41528

Warszawa

26658

39986

53315

Mazowieckie

16685

25028

33370

Gminy sąsiadujące z Warszawą

20022

30033

40044

Opole

19123

28684

38245

Opolskie

17583

26374

35165

Gminy sąsiadujące z Opolem

18353

27529

36705

Rzeszów

18660

27990

37320

Podkarpackie

14778

22166

29555

Gminy sąsiadujące z Rzeszowem

16719

25078

33438

Białystok

19205

28808

38410

Podlaskie

15965

23948

31930

Gminy sąsiadujące z Białymstokiem

17585

26378

35170

Gdańsk

25993

38989

51985

Pomorskie

21478

32216

42955

Gminy sąsiadujące z Gdańskiem

23735

35603

47470

Katowice

21343

32014

42685

Śląskie

17608

26411

35215

Gminy sąsiadujące z Katowicami

19475

29213

38950

Kielce

20626

30939

41253

Świętokrzyskie

13965

20947

27929

Gminy sąsiadujące z Kielcami

16758

25136

33515

Olsztyn

21503

32254

43005

Warmińsko-Mazurskie

16930

25395

33860

Gminy sąsiadujące z Olsztynem

19216

28824

38433

Poznań

25475

38213

50950

Wielkopolskie

17575

26363

35150

Gminy sąsiadujące z Poznaniem

21090

31635

42180

Szczecin

19725

29588

39450

Zachodniopomorskie

17795

26693

35590

Gminy sąsiadujące ze Szczecinem

18760

28140

37520

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

* kwota wsparcia w PLN (zaokrąglenie do pełnych zł)
** powierzchnia mieszkania – 50 m2
***  dane aktualne na IV kw. 2013 i I kw. 2014 r.

Weź kredyt hipoteczny z dopłatą „Mieszkanie dla Młodych”

 

Dodaj komentarz