„Mieszkanie dla Młodych” – lista banków finansujących program

listaZnamy już listę banków finansujących program MdM. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał dwie pierwsze umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. PKO Bank Polski S.A. i Pekao S.A. są pierwszymi bankami, które od 1 stycznia 2014 r. będą udzielać kredytów hipotecznych na zakup mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa. Równocześnie są to dwa największe, pod względem kapitałowym banki w Polsce.

Jak na razie nie jest to satysfakcjonujący wynik. Tym bardziej, że na etapie prac legislacyjnych nad rządowym programem dopłat do kredytów hipotecznych – znaczna część banków wykazywała duże zainteresowanie programem. Jednak miejmy nadzieję, że to dopiero początek przystępowania banków do programu MdM i w ciągu roku liczba banków kredytujących ulegnie zwiększeniu. A to z kolei przyczyni się do większej konkurencji w ofertach kredytów hipotecznych, a co za tym idzie kredytobiorcy będą mogli liczyć na lepsze warunki kredytowania. Bo na obecną chwilę osoby chcące skorzystać z programu MdM mają bardzo ograniczony wybór oferty kredytu hipotecznego – spośród dwóch wyżej wymienionych banków.

Cd…

I się stało. Kolejne banki (oprócz PKO BP S.A. i Pekao S.A.) dołączyły do programu MdM. Na finansowe wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania możemy także liczyć w: Getin Noble Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Alior Bank S.A., SGB-Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. (stan na dzień 17.01.2014). Wydaje się, że to jeszcze nie koniec i do MdM przystąpią jeszcze inne banki. Czas pokaże.

Lista banków finansujących program „Mieszkanie dla Młodych”

pełna nazwa banku

skrócona nazwa banku

od kiedy można składać wniosek kredytowy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKO BP 02-01-2014
Pekao S.A. Pekao 02-01-2014
Getin Noble Bank S.A. Getin Bank 04-02-2014
Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A. BPS 01-04-2014
Alior Bank S.A. Alior Bank 03-02-2014
Spółdzielcza Grupa Bankowa-Bank S.A. SGB-Bank 10-02-2014
Bank Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Bank 31-03-2014
Bank Gospodarki Żywieniowej S.A. BGŻ 19-02-2014
Bank Millennium S.A. Millennium 14-04-2014
Euro Bank S.A. Eurobank 19-05-2014
Deutsche Bank S.A. Deutsche 10-06-2014
Bank Zachodni WBK BZ WBK 28-07-2014

Stan na dzień 02.08.2014

* S.A. – Spółka Akcyjna

Ważne:

  1. Zawsze aktualna lista banków finansujących MdM znajduje się na stronie internetowej BGK. Proponuję sprawdzać za każdym razem.
  2. Tylko banki komercyjne, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mogą udzielać kredytów hipotecznych z dopłatami na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Dodaj komentarz