Archiwa tagu: decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a na „terenach zamkniętych” – wojewoda.

Kiedy potrzeba zgody na zabudowę?

Warunki zabudowy muszą być ustalone w drodze decyzji, jeśli zachodzi potrzeba zmiany zagospodarowania terenu, a nie ma planu miejscowego. Chodzi o zmianę zagospodarowania terenu polegającą na:

  1. budowie obiektu budowlanego,
  2. wykonaniu innych robót budowlanych,
  3. zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Decyzja o warunkach zabudowy jest również wymagana do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Czytaj dalej