Archiwa tagu: kredyt hipoteczny z dopłatami

Mamy „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla MłodychPrezydent Bronisław Komorowski w dniu 31 października 2013 r., podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 23.11.2013 r.), a program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Przypomnijmy najważniejsze założenia programu. MdM jest kontynuatorem programu „Rodzina na Swoim”, wygaszonego z końcem 2012 r. Podobnie jak poprzednik, ma wspierać ludzi w pozyskaniu własnego lokum poprzez finansową pomoc ze strony państwa w formie dopłat do kredytów hipotecznych. Zasadnicza różnica jest taka, że MdM, bardziej koncentruje się na „ludziach młodych”, poprzez ustalenie sztywnego kryterium wieku.

Beneficjentami „Mieszkania dla Młodych” są małżeństwa, osoby niepozostające w związku małżeńskim (tzw. single) oraz osoby samotnie wychowujące dziecko (własne lub przysposobione). Jak sama nazwa programu wskazuje, muszą być to „osoby młode”, co jest oczywiście kwestią dyskusyjną. Górna granica wieku wyznaczona przez MdM to 35 lat, a co za tym idzie, wniosek należy złożyć najdalej do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnęło się ten wiek. W przypadku małżonków, wystarczy że warunek wiekowy zostanie spełniony przez najmłodszego małżonka. Czytaj dalej