Archiwa tagu: obliczenia dofinansowania

MdM – przykłady obliczeń dofinansowania

Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wielkości kwoty dofinansowania wkładu własnego oraz wielkości kwoty dofinansowania na spłatę części kredytu w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych” 

W materiale użyte zostały następujące skróty: 

  • w– wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • c– maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są na stronie internetowej BGK
  • max. Cena– Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości
  • pow.– powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości
  • dof– wysokość przysługującego nabywcy dofinansowania wkładu własnego, obliczona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w instytucji kredytującej. Aktualna lista instytucji kredytujących przyjmujących wnioski, zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • powD– powierzchnia do jakiej obliczana jest wysokość dofinansowania wkładu własnego; jeżeli jest do 50m² ma tą sama wartość, jak powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości; jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m², to przyjmuje stałą wartość wynoszącą 50m²;
  • spł– wysokość kwoty dofinansowania na spłatę części kapitału kredytu, przysługująca nabywcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka; nabywca składa w banku kredytującym wniosek o wypłatę tych środków w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności nabytej nieruchomości.

Czytaj dalej