Archiwa tagu: oplata planistyczna

Opłata planistyczna – za co?

Podstawa do naliczenia opłaty

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel (lub użytkownik wieczysty) zbywa tę nieruchomość – właściwy organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe opłaty planistycznej określa się w planie miejscowym.

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu (lub zmianie) planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu (lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem). Czytaj dalej