Archiwa tagu: prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny na nowych zasadach

Jednym z instrumentów ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest obowiązek sporządzenia i udostępnienia przez dewelopera prospektu informacyjnego. Sprawa oczywiście dotyczy mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana ustawowo. W związku z czym, to od swobodnego uznania dewelopera zależało, czy posługuje się w swojej działalności prospektem informacyjnym, jakie zamieszcza w nim informacje, a także kiedy sporządza ten dokument i w jaki sposób przekazuje go nabywcy. Widząc ten problem prawodawca postanowił unormować to zagadnienie w ustawie. Czego efektem jest ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska), która weszła w życie 26 kwietnia 2012 r., która między innymi porusza ten temat.

Czym jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny jest to dokument zawierający szczegółowe informacje o:

  1. sytuacji prawno-finansowej dewelopera.
  2. realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim,
  3. lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym oferowanym przez dewelopera do sprzedaży. Czytaj dalej