Archiwa tagu: sposoby zabezpieczenia

Jakie są sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego (mieszkaniowego)? cz.1

Czyli jakiego zabezpieczenia może żądać od Ciebie bank…

Samo posiadanie zdolności kredytowej, choć jest koniecznym wymogiem, to nie jest wystarczające do otrzymania kredytu hipotecznego. Banki wymagają, obok zdolności kredytowej, również odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jaki jest cel zabezpieczenia kredytu hipotecznego?

W okresie trwania umowy o kredyt hipoteczny, sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec pogorszeniu a nawet całkowitemu załamaniu, prowadząc do niemożliwości spłaty kredytu. W takim wypadku bank, który udzielił kredytu nie jest „pozostawiony na lodzie” i może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z przedmiotu zabezpieczenia. W ten oto sposób bank fmoże odzyskać całość środków pożyczonych kredytobiorcy lub przynajmniej ich część. W konsekwencji zabezpieczenie kredytu jest sposobem minimalizacji ryzyka banku związanego z kredytowaniem. Czytaj dalej