Archiwa tagu: wycena nieruchomości

Do czego wycena nieruchomości?

W świetle polskich przepisów osobą uprawnioną do wyceny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy sporządza pisemną opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Działa on na potrzeby osób indywidualnych, firm, banków, sądów oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

W praktyce możemy się spotkać z innymi pseudo-wycenami, dokonywanymi przez osoby nieuprawnione, często za pomocą programów komputerowych (nawet online), na podstawie baz danych o nieruchomościach. Jednak nie mają one takiej wiarygodności i mocy dowodowej,  jak wycena rzeczoznawcy majątkowego. Tego typu wyceny nie stanowią dowodu przed sądem, urzędem, wśród uczestników obrotu nieruchomościami. Mogą jedynie stanowić wartość orientacyjną na potrzeby wyceniającego/ zamawiającego wycenę.

Kiedy zachodzi potrzeba wyceny nieruchomości?

Czytaj dalej

Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytu hipotecznego

Po co wycena?

Żaden bank nie udzieli Ci kredytu hipotecznego (mieszkaniowego), jeśli nie będzie mieć pewności, że pożyczone przez niego pieniądze są odpowiednio zabezpieczone. Jako że zabezpieczenie kredytu hipotecznego polega przede wszystkim na ustanowieniu hipoteki na nieruchomości – bank musi sprawdzić wartość tej nieruchomości. W rezultacie określenia wartości nieruchomości, bank dowie się, czy wnioskowana przez klienta (kredytobiorcę) kwota kredytu jest adekwatna do wartości nieruchomości (wartości zabezpieczenia), na której ma być ustanowiona hipoteka. Jest to tak zwany współczynnik LTV ( z ang. loan to value). Czytaj dalej