Archiwa tagu: zagospodarowanie

Zagospodarowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – jak i do kiedy?

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Przedłużenie terminów

Terminy zagospodarowania i zabudowy mogą być przedłużone na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli nie zostały dotrzymane, z przyczyn niezależnych od niego (brak winy). Np. wypadek i długotrwała rehabilitacja, opóźnienia wynikające z działania innych organów.

Organ rozpatrując wniosek użytkownika wieczystego, może wyznaczyć dodatkowy termin, choć nie ma takiego obowiązku. Jednakowoż niezawinione niedotrzymanie terminów może być skutecznie dochodzone przez użytkownika wieczystego w trybie odwoławczym. Czytaj dalej