Archiwa tagu: zawartość

Co zawiera plan miejscowy?

Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma nieocenione znaczenie dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, sprzedawców i nabywców nieruchomości oraz inwestorów i dzierżawców.

Z planu miejscowego dowiesz się o: przeznaczeniu oraz sposobach zagospodarowania i zabudowy terenu, ograniczeniach w zabudowie, zakazie zabudowy, planowanych inwestycjach prywatnych i publicznych etc. Z planem miejscowym możemy się zapoznać we właściwym urzędzie gminy (miasta), starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim bądź na odpowiedniej stronie internetowej.

Podstawowe informacje

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Czytaj dalej