Archiwa tagu: zwrot dopłat

Jak uniknąć zwrotu dopłat z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Pomoc finansowa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (program „Mieszkanie dla Młodych” – w skrócie: MdM), pochodzi ze środków publicznych – pieniędzy podatników, czyli każdego z nas. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest spełnienie warunków przewidzianych w programie. Zasady wykorzystywania tych środków są monitorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiot finansujący. Jeśli po otrzymaniu dopłaty przez beneficjenta, jego sytuacja mieszkaniowa ulegnie zmianie bądź też wystąpią inne okoliczności, sprzeczne z celem programu MdM – wtedy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanych środków.

W jakich sytuacjach powstaje obowiązek zwrotu dopłat?

Z obowiązkiem zwrotu środków pochodzących z programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) musi się liczyć beneficjent, który w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: Czytaj dalej