Umowa z pośrednikiem- „Moje własne 4 ściany” odc. 5

Opublikowano 28 cze 2012

Witam was w programie „Moje własne 4 ściany” w tym odcinku powiemy Wam o tym, co powinna zawierać umowa z pośrednikiem. Umowa pośrednictwa to ważny dokument określający zasady współpracy pośrednika z klientem. Wymagana jest w formie pisemnej a treść umowy opracowują pośrednicy. Nie podpisuj jej zbyt szybko, ważne jest abyś spokojnie ją przeczytała i w razie wątpliwości skontaktowała się z osoba kompetentną. 

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa: Przede wszystkim Datę i miejsce zawarcia umowy oraz Strony umowy – Czyli dane klienta, dane pośrednika oraz numer jego licencji zawodowej. Musimy w niej zawrzeć także Przedmiot i zakres umowy — czyli adresu nieruchomości. Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, zobowiązuje się do dokonywania czynności zmierzających do zawarcia np. umowy sprzedaży czy umowy najmu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi.

Ponadto ważnym jest określenie Czasu trwania umowy – Umowa pośrednictwa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Dodatkowo powinien być w niej określony czas i sposób, w jaki umowa może zostać wypowiedziana. Nie zapomnijmy także o Wynagrodzeniu — Może ono stanowić określony procent liczony od ceny transakcyjnej nieruchomości, lub może być to określona kwota. Obecnie prowizje za usługi pośrednictwa wahają się pomiędzy 1,5-3 % ceny transakcyjnej (+VAT) w przypadku umowy pośrednictwa kupna lub sprzedaży, oraz 50 — 100 % jednomiesięcznego czynszu najmu (+ VAT) w przypadku umowy pośrednictwa najmu lub wynajmu.

Oprócz wyżej wymienionych punktów strony mogą w umowie określić kary umowne, które powinny być takie same dla każdej ze stron umowy oraz nie powinny przekraczać należnego wynagrodzenia pośrednika. Zdarza się, że w umowach znajdują się niedozwolone postanowienia umowne.To takie postanowienia umowy które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy klienta, czyli nas drogie Panie.

Przykładem jest wyłączenie odpowiedzialności dewelopera za niewykonanie zobowiązania. Jeśli przypuszczamy, że umowa, którą oferuje nam pośrednik, zawiera postanowienie niedozwolone, powinnyśmy zwrócić mu uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej zmienić pośrednika. Rejestr niedozwolonych postanowień umownych jest udostępniony na stronie którą wyświetlamy poniżej – http://www.uokik.gov.pl/.

Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka jesteście bogatsze w praktyczną wiedzę i będziecie podpisywać umowy bezpieczniej. Do zobaczenia w następnym odcinku gdzie przedstawię wam umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. Zapraszam!

Źródło: www.youtube.com

Dodaj komentarz