Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w różnych bankach – jakie są opłaty, prowizje?

Jakie opłaty i prowizje pobierają poszczególne banki z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

W nawiązaniu do ostatniego artykułu „Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – wskazówki”, pokusiłem się o analizę ofert kredytów hipotecznych pod kątem naliczania przez banki opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego. Na tej podstawie, da się wysnuć kilka wniosków, które mogą być Ci pomocne przy wyborze kredytu hipotecznego.

Próżne szanse na znalezienie informacji o wcześniejszej spłacie w ofercie kredytu hipotecznego. Uwarunkowane jest to tym, że znakomita większość banków pobiera opłatę z tego powodu i w związku z tym, nie ma czym się chwalić. Przeciwnie, działania odwrotne ze strony banków mogłyby odstraszać potencjalnych klientów. Wyjątkiem są oferty kredytów hipotecznych bez opłat za wcześniejszą spłatę lub z bardzo niskimi opłatami.

Gdzie znaleźć aktualne informacje o stawkach opłat? Wiadomości o wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego w danym banku, trzeba poszukiwać w tabelach (taryfach) opłat i prowizji, w sekcjach dotyczących kredytów i pożyczek albo konkretnie kredytów mieszkaniowych/ hipotecznych. Należy zwrócić uwagę, czy opłaty (prowizje) odnoszą się do klientów indywidualnych czy biznesowych.

Prowizja za wcześniejszą spłatę (częściową lub całkowitą) jest naliczana procentowo od:

 • kwoty spłaty (spłata częściowa),
 • kwoty kredytu (kapitału) pozostającego do spłaty (spłata całkowita).

Wysokość prowizji waha się w granicach 0-5%. Niektóre banki ustalają minimalną kwotę pobieranej prowizji. Np. 100 zł, 200 zł.  Naliczenie prowizji oraz jej wysokość zależy od:

 • okresu spłaty. Banki prawie zawsze naliczają prowizję w początkowym okresie kredytowania (do 5 lat). Po upływie okresu 5-letniego są dwie możliwości. Mianowicie, banki albo nie naliczają w ogóle prowizji w dalszym okresie albo naliczają, ale w niższej wysokości,
 • kwoty spłaty oraz kwoty kredytu pozostałego do spłaty. Im wyższe są te wartości, tym wyższa prowizja,
 • daty podpisania umowy o kredyt hipoteczny. Dla umów podpisanych w różnych latach bądź miesiącach mogą być inne stawki prowizji, a nawet ich brak,
 • rodzaju oprocentowania kredytu (stałe lub zmienne) i przejścia z jednego oprocentowania na drugie.

Banki dopuszczają możliwość negocjacji stawek prowizji. Wynika to wprost z zapisów zawartych w taryfach opłat i prowizji określonych banków. W takim wypadku będzie obowiązywała stawka prowizji wynikająca z umowy o kredyt hipoteczny a nie tabeli opłat i prowizji (pierwszeństwo zapisów umownych). Gdyby w tabeli nie było informacji na ten temat, to należy przyjąć możliwość negocjacji na zasadach ogólnych, analogicznie jak innych postanowień umowy.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na jednoznaczność zapisów zawartych w tabeli opłat i prowizji. Z tego co zauważyłem jest tam sporo gwiazdek (*), odnośników (indeksów górnych, np. 1). Znaczniki te, niejednokrotnie modyfikują w sposób istotny pierwotną treść zapisu o stawce prowizji, okresie naliczania itp.

Kredyt hipoteczny – pełna analiza ofert 25 banków

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach – opłaty i prowizje

 

Nazwa banku

Prowizja za wcześniejszą

 

częściową spłatę

całkowitą spłatę

 

wysokość

okres naliczania

wysokość

okres naliczania

mBank

brak opłaty

przez cały okres

kredytowania

2%

kwoty kapitału pozostałego do spłaty

pierwsze 3 lata kredytowania

PKO BP

1,5%

od kwoty spłaty1

w ciągu 3 pierwszych lat spłaty, licząc od dnia uruchomienia kredytu

2%

od kwoty spłaty (nie mniej niż 200 zł)

cały okres kredytowania

Bank Millennium

2%

gdy łączna kwota nadpłat w przeciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu

pierwsze 3  lata kredytowania

2%

gdy łączna kwota nadpłat w przeciągu pierwszych 3 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu

pierwsze 3  lata kredytowania

bez opłat

po 4 latach kredytowania

bez opłat

po 4 latach kredytowania

bez opłat

w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania

Alior Bank

1,5%

od kwoty przedterminowej spłaty (min 100 zł)

przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu

1,5%

od kwoty przedterminowej spłaty (min 100 zł)

przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu

Bank BGŻ

2%

(min 100 zł) od spłaconej kwoty kredytu

cały okres kredytowania

2%

(min 100 zł)

od spłaconej kwoty kredytu

cały okres kredytowania

Multibank

1,5%

spłacanej kwoty kredytu

cały okres kredytowania

2%

kwoty kapitału pozostałego do spłaty3

pierwsze 3 lata okresu kredytowania

bez opłat2

Bank BPH4

bez opłat,

gdy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty kredytu (a w przypadku wypłat w transzach – pierwszej transzy kredytu) – nie przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu

pierwsze 5 lat od dnia wypłaty kredytu (pierwszej transzy kredytu)

2%

kwoty kredytu

pierwsze 5 lat od dnia wypłaty kredytu (pierwszej transzy kredytu)

bez opłat

po upływie pierwszych 5 lat od dnia wypłaty kredytu (pierwszej transzy kredytu)

2%

kwoty udzielonego kredytu, gdy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty kredytu (a w przypadku wypłat w transzach – pierwszej transzy kredytu) przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu

Raiffeisen Polbank

1,5%

spłacanej kwoty kredytu

pierwsze 3 lata okresu kredytowania

1,5%

spłacanej kwoty kredytu

pierwsze 3 lata okresu kredytowania

Bank Pocztowy

bez opłat

cały okres kredytowania

bez opłat

cały okres kredytowania

Credit Agricole5

2%

od kwoty spłaty

w okresie pierwszych 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu

2%

od kwoty spłaty

w okresie pierwszych 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu

Bank Pekao SA

bez opłat

gdy łączna kwota wcześniejszych spłat (nie wynikających z harmonogramu) w danym roku kredytowania nie przekracza 15% (wnioski złożone do dnia 04-04-2013) lub 10% (wnioski złożone od dnia 05-04-2013 ) kwoty udzielonego kredytu

cały okres kredytowania

2% od spłacanej kwoty kredytu (min. 200 zł)

cały okres kredytowania

2% (min 200 zł)

od całej kwoty podlegającej spłacie – gdy łączna kwota wcześniejszych spłat (nie wynikających z harmonogramu) w danym roku kredytowania przekracza 15% (wnioski złożone do dnia 04-04-2013) lub 10% (wnioski złożone od dnia 05-04-2013 ) kwoty udzielonego kredytu

cały okres kredytowania

Getin Bank

1-5%

od kwoty nadpłaty (1 rok-5%, 2 rok-4%, 3rok-3%, 4 rok-4%, 5 rok-1%)

do 5 roku od uruchomienia kredytu

1-5%

kwoty całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu, pozostającego do spłaty na dzień dokonania spłaty (1 rok-5%, 2 rok-4%, 3rok-3%, 4 rok-4%, 5 rok-1%)

do 5 roku od uruchomienia kredytu

bez opłat

od 6 roku od uruchomienia kredytu

bez opłat

od 6 roku od uruchomienia kredytu

bez opłat

cały okres kredytowania – jeśli wynika to umowy kredytu hipotecznego

bez opłat

cały okres kredytowania – jeśli wynika to umowy kredytu hipotecznego

Euro Bank

3%

od kwoty

wcześniejszej spłaty – obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału

kredytu w okresie pierwszych 36 miesięcy okresu kredytowania

pierwsze 3 lata okresu kredytowania

3%

od kwoty

wcześniejszej spłaty – obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału

kredytu w okresie pierwszych 36 miesięcy okresu kredytowania

pierwsze 3 lata okresu kredytowania

 

Bank Zachodni WBK6

3%

od kwoty wcześniejszej spłaty lub wysokość stawki określona w umowie (kredyt o stałym oprocentowaniu)

cały okres kredytowania

3%

od kwoty wcześniejszej spłaty lub wysokość stawki określona w umowie (kredyt o stałym oprocentowaniu)

cały okres kredytowania

bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie (kredyt o zmiennym oprocentowaniu)

bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie (kredyt o zmiennym oprocentowaniu)

Deutsche Bank

2%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania zmiennego)

w ciągu 3 pierwszych lat

2%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania zmiennego)

w ciągu 3 pierwszych lat

2%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania zmiennego), jeśli umowa została zawarta do dnia 10 czerwca 2007 r.

w ciągu 2 pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

2%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania zmiennego), jeśli umowa została zawarta do dnia 10 czerwca 2007 r.

w ciągu 2 pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

3%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego)

w ciągu 3 pierwszych lat

3%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego)

w ciągu 3 pierwszych lat

3%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego),

dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku

w ciągu 2 pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

3%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego), dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku

w ciągu dwóch pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

1%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego)

po upływie 3 pierwszych lat

1%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego)

po upływie 3 pierwszych lat

1%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego), dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 r.

po upływie 2 pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

1%

od kwoty spłaty (dla oprocentowania stałego), dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 r.

po upływie 2 pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy

Citi Handlowy

2%

kwoty spłacanego kapitału kredytu

w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu

2%

kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty

w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu

Bank BPS7

2%

od kwoty wcześniejszej spłaty

do 5 lat trwania umowy kredytu

2%

od kwoty wcześniejszej spłaty

do 5 lat trwania umowy kredytu

bez opłat

powyżej 5 lat trwania umowy kredytu

bez opłat

powyżej 5 lat trwania umowy kredytu

BOŚ Bank

2%

od kwoty przedterminowej spłaty

w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy

2%

od kwoty przedterminowej spłaty

w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy

bez opłat

po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy

bez opłat

po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy

Nordea Bank

bez opłat

w całym okresie kredytowania

1,5%

od kwoty kredytu spłacanego przed terminem (min 100 zł)

przed upływem 3 lat od dnia podpisania umowy

bez opłat

po upływie 3 lat od dnia podpisania umowy

BNP Paribas Bank

1,5%

kwoty nadpłaty

pierwsze 3 lata od daty uruchomienia kredytu

1,5%

kwoty nadpłaty

pierwsze 3 lata od daty uruchomienia kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od daty uruchomienia kredytu

bez opłat

po upływie 3 lat od daty uruchomienia kredytu

Invest Bank

bez opłat

cały okres kredytowania

bez opłat

cały okres kredytowania

ING Bank Śląski

2%

od spłacanej przed terminem kwoty (min 200 zł)

przed upływem 3 lat od uruchomienia kredytu

2%

od spłacanej przed terminem kwoty (min 200 zł)

przed upływem 3 lat od uruchomienia kredytu

bez opłaty

po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu

bez opłaty

po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu

bez opłaty

jeśli umowa o kredyt hipoteczny –przewiduje zwolnienie z opłaty

bez opłaty

jeśli umowa o kredyt hipoteczny –przewiduje zwolnienie z opłaty

bez opłaty

w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 3 latach od uruchomienia kredytu – jeśli nadpłata nie przekracza 50% kwoty kredytu

 1. Dla kredytów udzielanych od 1 kwietnia 2007 r.
 2. Dotyczy kredytów/pożyczek: a) udzielonych do 31.12.2007 r., b) z aktywnym ubezpieczeniem spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku, c) z aktywnym ubezpieczeniem na życie oraz niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, d) udzielonych na podstawie umów podpisanych od dnia 18.12.2011 r.
 3. Nie dotyczy kredytów udzielonych na podstawie umów podpisanych od dnia 18.12.2011 r. do 30.06.2013 r.
 4. W przypadku indywidualnie negocjowanych umów Bank zastrzega możliwość stosowania innych stawek opłat i prowizji.
 5. Wskaźniki dotyczą przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu zawartego od dnia 01.12.2009 r.
 6. W razie zmiany stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu hipotecznego – 3% lub wysokość stawki określona w umowie.
 7. Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 PLN.

Dodaj komentarz