Zakup nieruchomości a klasa gruntu

Zastanawiając się nad zakupem nieruchomości, warto zwrócić uwagę na klasę kupowanego gruntu. Problem ten dotyczy nieruchomości niezabudowanych, które zostały poddane klasyfikacji bonitacyjnej gleb. Będą to w przeważającej mierze grunty rolne, te które są lub mogą być wykorzystywane w produkcji rolniczej, a w mniejszym stopniu grunty leśne. Jeśli planujesz kupić nieruchomość zabudowaną, to możesz nie czytać dalej tego artykułu.

Osoby, które chcą kupić nieruchomość gruntową na potrzeby produkcji rolniczej, powinny wybierać klasę gruntów co najmniej średniej jakości. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że im lepsza klasa gruntu, tym większa wydajność z działalności rolniczej na tym gruncie. Minusem wyższych klas gruntów jest ich większa cena.  Różnice te sięgają nawet kilku tysięcy – dokonując porównania gruntów sąsiadujących ze sobą w klasyfikacji na zasadzie: grunt dobry-grunt średni lub grunt średni-grunt słaby.

Zobacz: średnie ceny zakupu/ sprzedaży użytków rolnych według województw z podziałem na klasy gruntów.


Nabycie lepszej klasy gruntu wiąże się także z wyższymi stawkami podatku rolnego, którego jednym z wyznaczników wysokości jest klasa gruntu. Wydaje się logiczne, za lepsze dobra trzeba więcej płacić. Szczególnie, że osoby dysponujące lepszą klasą gruntu, osiągają wyższe dochody z działalności rolniczej na danym areale.

Zobacz: ustawa o podatku rolnym. Zasady ustalania podatku.

Kolejną kwestią jest inwestowanie w nieruchomości. Sporo osób nabywa grunty rolne położone na obrzeżach miast z zamiarem późniejszego przekształcenia na działki budowlane. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czy przeznaczenie danych gruntów może być zmienione, a jeśli tak, to z jakimi kosztami się to wiąże. I tu znowu kłania się klasyfikacja bonitacyjna gruntów. Grunty charakteryzujące się lepszą klasą obciążone są wyższymi kosztami tzw. odrolnienia (wyłączenia z produkcji rolnej) takich gruntów. Natomiast to ma wpływ na ostateczny zysk z inwestycji. Z punktu wiedzenia takich osób, najlepszym rozwiązaniem jest nabycie gruntu o jak najniższej klasie.

Zobacz: ”Kupując ziemię, uwzględnij koszty odrolnienia”.

 

Dodaj komentarz