Archiwum autora: Piotr Wasiluk

Amortyzacja nieruchomości – jak nie płacić podatku od wynajmu?

Opublikowany 10 lis 2012

Systemem Rozliczania Wynajmu zoptymalizujesz płatności podatku od wynajmu. Program pokazuje 2 symulacje: dla podatku ryczałtowego oraz na zasadach ogólnych. Skorzystaj z oprogramowania i oszczędzaj miesięcznie na podatkach.

———————————-

Źródło: www.youtube.com

 

Dopłaty do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych na lata 201-2015. Mimo iż, program jest już u schyłku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużony na kolejne lata.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wytworzona w ten sposób energia byłaby wykorzystywana do ogrzania wody (ciepła woda użytkowa) – główny cel, z dopuszczeniem również innych metod wykorzystania energii (system grzewczy, basen w domu, inne odbiorniki ciepła). Z programu nie mogą korzystać osoby, mające podłączenie do sieci ciepłowniczej, którą dostarczana jest ciepła woda użytkowa.

Na wsparcie mogą liczyć beneficjenci, którzy będą finansować nabycie urządzeń w drodze kredytu bankowego. Obsługą wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu oraz o udzielenie kredytu zajmują się banki, które mają podpisaną z funduszem umowę o współpracy. Czytaj dalej

Dlaczego warto wybrać dom energooszczędny?

Co daje połączenie ekonomii z ekologią…

Osoby planujące kupno nowego domu (lub mieszkania) albo budowę domu w systemie gospodarczym, powinny rozważyć kwestię, czy nie zdecydować się na technologię energooszczędną. Dlaczego o tym piszę?

W 2013 roku ruszył program dopłat do kredytów hipotecznych na zakup bądź budowę domów energooszczędnych. Program ma obowiązywać do końca 2018 roku. Celem programu jest promocja budownictwa ekologicznego i w rezultacie ochrona środowiska naturalnego. Cytuję założenia programu:

„Oszczędność energii i ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez dofinansowanie

przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych

budynkach mieszkalnych” Czytaj dalej

Jak szybko sprzedać nieruchomość?

Sprzedaż nieruchomości wymaga czasu i sporego zaangażowania z naszej strony. Naturalnie możemy powierzyć sprawę agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednak bariery czasowej za nadto nie przeskoczymy. A przeciętny czas do wyeksponowania nieruchomości i wynegocjowania warunków umowy to 6 miesięcy.

Co zrobić w sytuacji, gdy potrzebujemy gotówki na tu i teraz? Okazuje się, że jest antidotum na tę bolączkę. Na rynku pojawiły się firmy, zajmujące się „skupem nieruchomości”. Jedną z takich firm jest Wawel Service, działająca na rynku krakowskim i warszawskim.

Firma gwarantuje skup mieszkań, domów, działek, a także nieruchomości komercyjnych. Ale stawia warunek lokalizacji. Otóż, nieruchomość musi być zlokalizowana w jednym z miast wojewódzkich, tj. Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Zielona Góra, Olsztyn, Białystok, Kielce, Bydgoszcz, Katowice, Opole, Rzeszów. Czytaj dalej

Jak inwestować w nieruchomości z ograniczoną zdolnością kredytową? cz. 3

Opublikowany 28 kwi 2014

Zobacz, jak krok po kroku możesz zacząć inwestować w nieruchomości i osiągnąć wolność finansową, nawet jeśli teraz masz ograniczoną zdolność kredytową.

————————————————

Źródło: www.youtube.com

 

Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych – krok po kroku

Dom lub mieszkanie energooszczędne? A czemu nie! Dopłaty rządowe, bardzo niskie koszty eksploatacji, ochrona środowiska. Zapraszam do zapoznania się z warunkami finansowania budownictwa ekologicznego.

Z przedstawionej prezentacji dowiesz się m.in.:

 • jak przebiega cała procedura od początku do końca,
 • jakie domy lub mieszkania są objęte programem,
 • o formach realizacji przedsięwzięcia: samodzielna budowa lub zakup od dewelopera,
 • na jakie wsparcie możesz liczyć,
 • jakie koszty są pokrywane,
 • jak wypełnić wniosek o dotację oraz co dołączyć do wniosku,
 • w jakim terminie wypłacana jest dopłata,
 • jakich formalności musisz dopełnić w banku,
 • kto wypłaca dofinansowanie,
 • jacy deweloperzy i spółdzielnie zajmują się budownictwem ekologicznym,
 • kto sprawdza poprawność zakończenia inwestycji,
 • w jakim terminie przedsięwzięcie musi być zakończone,
 • jakie nieprawidłowości będą skutkować zwrotem dotacji.

Czytaj dalej

Dwa największe problemy związane z wynajmem – cz. 2


Opublikowany 24 kwi 2014

Często słyszymy historie o najemcach, którzy nie płacili i „nic nie dało się z tym zrobić” albo o mieszkaniach, których miesiącami nie można wynająć. Aby dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w nieruchomości na wynajem, sprawdź stronę:
http://www.BogatyOjciec.pl/polskirentier

———————————-

Źródło: www.youtube.com

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a na „terenach zamkniętych” – wojewoda.

Kiedy potrzeba zgody na zabudowę?

Warunki zabudowy muszą być ustalone w drodze decyzji, jeśli zachodzi potrzeba zmiany zagospodarowania terenu, a nie ma planu miejscowego. Chodzi o zmianę zagospodarowania terenu polegającą na:

 1. budowie obiektu budowlanego,
 2. wykonaniu innych robót budowlanych,
 3. zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Decyzja o warunkach zabudowy jest również wymagana do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Czytaj dalej

Odszkodowanie za niekorzystną zmianę planu miejscowego – komu i ile?

Ogólna zasada prawa cywilnego brzmi: „kto drugiemu wyrządził szkodę – obowiązany jest do jej naprawienia”. Nie inaczej jest z działaniami organów władzy publicznej, tzn. państwowej i samorządowej. Nawet jeśli te działania są podejmowane na podstawie i w granicach prawa, przez upoważnione do tego organy.

Podstawa odszkodowawcza

W jakich sytuacjach odszkodowanie?

Uchwalenie (po raz pierwszy) lub zmiana (po raz kolejny) planu miejscowego może doprowadzić do takiej sytuacji, że korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem – stanie się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Wówczas właściciel (użytkownik wieczysty) nabywa roszczenie przeciwko gminie o naprawienie wyrządzonej szkody. Czytaj dalej