Archiwum kategorii: Ekologia

Dopłaty do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych na lata 201-2015. Mimo iż, program jest już u schyłku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużony na kolejne lata.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wytworzona w ten sposób energia byłaby wykorzystywana do ogrzania wody (ciepła woda użytkowa) – główny cel, z dopuszczeniem również innych metod wykorzystania energii (system grzewczy, basen w domu, inne odbiorniki ciepła). Z programu nie mogą korzystać osoby, mające podłączenie do sieci ciepłowniczej, którą dostarczana jest ciepła woda użytkowa.

Na wsparcie mogą liczyć beneficjenci, którzy będą finansować nabycie urządzeń w drodze kredytu bankowego. Obsługą wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu oraz o udzielenie kredytu zajmują się banki, które mają podpisaną z funduszem umowę o współpracy. Czytaj dalej

Dlaczego warto wybrać dom energooszczędny?

Co daje połączenie ekonomii z ekologią…

Osoby planujące kupno nowego domu (lub mieszkania) albo budowę domu w systemie gospodarczym, powinny rozważyć kwestię, czy nie zdecydować się na technologię energooszczędną. Dlaczego o tym piszę?

W 2013 roku ruszył program dopłat do kredytów hipotecznych na zakup bądź budowę domów energooszczędnych. Program ma obowiązywać do końca 2018 roku. Celem programu jest promocja budownictwa ekologicznego i w rezultacie ochrona środowiska naturalnego. Cytuję założenia programu:

„Oszczędność energii i ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez dofinansowanie

przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych

budynkach mieszkalnych” Czytaj dalej

Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych – krok po kroku

Dom lub mieszkanie energooszczędne? A czemu nie! Dopłaty rządowe, bardzo niskie koszty eksploatacji, ochrona środowiska. Zapraszam do zapoznania się z warunkami finansowania budownictwa ekologicznego.

Z przedstawionej prezentacji dowiesz się m.in.:

 • jak przebiega cała procedura od początku do końca,
 • jakie domy lub mieszkania są objęte programem,
 • o formach realizacji przedsięwzięcia: samodzielna budowa lub zakup od dewelopera,
 • na jakie wsparcie możesz liczyć,
 • jakie koszty są pokrywane,
 • jak wypełnić wniosek o dotację oraz co dołączyć do wniosku,
 • w jakim terminie wypłacana jest dopłata,
 • jakich formalności musisz dopełnić w banku,
 • kto wypłaca dofinansowanie,
 • jacy deweloperzy i spółdzielnie zajmują się budownictwem ekologicznym,
 • kto sprawdza poprawność zakończenia inwestycji,
 • w jakim terminie przedsięwzięcie musi być zakończone,
 • jakie nieprawidłowości będą skutkować zwrotem dotacji.

Czytaj dalej