Archiwum kategorii: kredyty hipoteczne (mieszkaniowe)

Co jest najważniejsze w kredycie hipotecznym?

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego nie należy do prostych zadań, wręcz przeciwnie jest to nie lada wyzwanie. Mnogość ofert kredytowych może przyprawić o ból głowy. Banki prześcigają się w chwytach marketingowych na pozyskanie klientów planujących zakup własnego mieszkania posiłkując się kredytem hipotecznym. Wygląda to mniej więcej tak. A to „bez prowizji”, a to „mechanizm bilansujący” a może „wcześniejsza spłata kredytu bez opłat” czy też „wakacje kredytowe”. Takich potencjalnych korzyści dla kredytobiorcy jest oczywiście więcej, a każdy bank ma przynajmniej jedną w zanadrzu, którą stara się wyeksponować w oczach klienta. Wystarczy obejrzeć reklamę kredytu hipotecznego, żeby zobaczyć o co chodzi.

Jednak na ile te „atuty” kredytowania przełożą się na faktyczne korzyści dla przeciętnego Kowalskiego, to już odrębna kwestia. Mało kiedy bank nie oczekuje nic w zamian za atrakcyjniejsze warunki kredytowania. Zazwyczaj musimy coś dać od siebie, a zwłaszcza skorzystać z dodatkowych produktów banku, poszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. A to wszystko niestety kosztuje. W następstwie tego, atrakcyjność danej oferty maleje, a w sporadycznych przypadkach klient może wyjść na minus, niż gdyby nie decydował się na „preferencyjne” warunki spłaty kredytu. Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny – krok po kroku

kredyt hipoteczny procedura

Zakup nieruchomości w drodze zaciągnięcia kredytu hipotecznego przebiega według pewnych etapów. Warto wiedzieć co Cię czeka na każdym z nich. Jak się przygotować do tego procesu? Jakich formalności trzeba będzie dopełnić? I wreszcie, jak uzyskać najkorzystniejsze warunki finansowania nieruchomości – o tym, w dzisiejszym artykule.

1. Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim rozpoczniemy poszukiwania wymarzonej nieruchomości, powinniśmy dokonać oceny swojej zdolności kredytowej. Często popełnianym błędem jest najpierw szukanie mieszkania, a dopiero później możliwości jego sfinansowania. A następnie okazuje się, że nas na takie mieszkanie po prostu nie stać i musimy zmniejszyć poprzeczkę cenową. A zwykle wtedy już przywiązujemy się do danej nieruchomości i trudno jest nam z niej zrezygnować. Poznając swoją zdolność kredytową, dopasujemy wybór nieruchomości do własnych możliwości finansowych, uwzględniając ewentualne oszczędności, jeśli takowe posiadamy.

Czym jest ta zdolność kredytowa? Jest to zdolność do spłaty kredytu hipotecznego w oznaczonej wysokości (np. 300 000 zł) i na określonych warunkach (np. uiszczając ratę miesięczną w kwocie 1000 zł). Obliczając zdolność kredytową dowiemy się, jaką maksymalną kwotę kredytu możemy uzyskać od banku. Na zdolność kredytową mają wpływ, z jednej strony – dochody kredytobiorcy, a z drugiej – comiesięczne zobowiązania.

Jak wyliczyć swoją zdolność kredytową? Istnieją w zasadzie trzy sposoby. Najprostszym z nich jest skorzystanie z internetowego kalkulatora zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa obliczona w ten sposób nie jest jednak zbyt dokładna, gdyż nie są brane pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na nią, np. kiedy kończy się nam umowa o pracę. Gdyby uwzględniać je wszystkie – w tego typu narzędziach, to takie kalkulatory musiały by być naprawdę rozbudowane. Tak czy owak jest to jest to zawsze jakaś wskazówka co do naszej zdolności kredytowej, bliższa lub dalsza prawdy. Dokładniejszą metodą oceny możliwości finansowych jest kontakt z niezależnym doradcą finansowym lub pracownikiem banku, poprzez osobiste spotkania, infolinię, bądź Internet. Jeśli wiemy już w którym banku będziemy wnioskować o hipotekę, to z oczywistych względów powinniśmy sprawdzić zdolność kredytową w tym banku. Czytaj dalej

Mamy „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla MłodychPrezydent Bronisław Komorowski w dniu 31 października 2013 r., podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 23.11.2013 r.), a program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Przypomnijmy najważniejsze założenia programu. MdM jest kontynuatorem programu „Rodzina na Swoim”, wygaszonego z końcem 2012 r. Podobnie jak poprzednik, ma wspierać ludzi w pozyskaniu własnego lokum poprzez finansową pomoc ze strony państwa w formie dopłat do kredytów hipotecznych. Zasadnicza różnica jest taka, że MdM, bardziej koncentruje się na „ludziach młodych”, poprzez ustalenie sztywnego kryterium wieku.

Beneficjentami „Mieszkania dla Młodych” są małżeństwa, osoby niepozostające w związku małżeńskim (tzw. single) oraz osoby samotnie wychowujące dziecko (własne lub przysposobione). Jak sama nazwa programu wskazuje, muszą być to „osoby młode”, co jest oczywiście kwestią dyskusyjną. Górna granica wieku wyznaczona przez MdM to 35 lat, a co za tym idzie, wniosek należy złożyć najdalej do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnęło się ten wiek. W przypadku małżonków, wystarczy że warunek wiekowy zostanie spełniony przez najmłodszego małżonka. Czytaj dalej

Jaki okres kredytowania dla kredytu hipotecznego?

okres kredytowania kredytu hipotecznegoJednym z podstawowych parametrów kredytu hipotecznego jest okres kredytowania. Jest to czas przez który będziemy związani z bankiem umową kredytową, której podstawowym obowiązkiem jest uiszczanie comiesięcznej raty kredytu przez kredytobiorcę. Ze względu na wysokie kwoty kredytu hipotecznego, okres kredytowania jest również znaczny, tj. od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Dzięki temu zabiegowi możliwa jest spłata tak wysokiego zobowiązania, nie przeciążając zbytnio budżetu domowego w skali miesiąca.

Nie ma jednego okresu spłaty kredytu, jaki byłby optymalny dla wszystkich kredytobiorców, gdyż jest to zależne od indywidualnej sytuacji klienta. Choć każdy z nas chciałby spłacić kredyt hipoteczny jak najszybciej, skracając maksymalnie okres kredytowania, to nie zawsze jest to możliwe. A to z powodu różnorodnej zdolności kredytowej, która determinuje okres spłaty kredytu hipotecznego. Innymi słowy, musi nas być stać na wcześniejszą spłatę kredytu. Czytaj dalej

Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

koszty kredytu hipotecznegoKredyt hipoteczny to poważna decyzja, zwłaszcza pod względem finansowym. Albowiem wpływa na nasz stan budżetu domowego na długie lata. Dlatego należy mieć pełną świadomość, co do kosztów wynikających z zobowiązania kredytowego. Zarówno tych ponoszonych w trakcie uruchomienia kredytu hipotecznego, jak i mogących powstać w czasie jego spłaty. Brak rzetelnej wiedzy na ten temat, może nas narazić na dodatkowe koszty, których dałoby się uniknąć. W związku z tym trzeba podejść do sprawy kosztów kredytowych kompleksowo, prześwietlając całą ofertę banku w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Na pewno na tym nie stracimy, a możemy wiele zyskać.

Gdzie szukać kosztów kredytowych? Podstawowe informacje o koszcie kredytu hipotecznego (w szczególności: marża banku, prowizja) będą zapisane w umowie kredytowej. Integralną częścią umowy kredytowej jest dosyć rozbudowana tabela (taryfa) opłat i prowizji. Tam znajdziemy pozostałe koszty kredytowania. Czasami banki stosują też regulaminy udzielania kredytów hipotecznych, w których zawarte są między innymi zasady naliczania kosztów. Najmniej precyzyjne dane kosztowe spotkamy w reklamach kredytów hipotecznych. Dla osób poszukujących kredytu hipotecznego – ogólne informacje o kosztach znajdziesz w taryfie opłat i prowizji na stronie internetowej danego banku. Ostateczne jednak warunki kosztowe zostaną ustalone indywidualnie. Czytaj dalej

„Kredyt hipoteczny bez prowizji (0% prowizji)” – hit czy mit?

Jednym z najpopularniejszych haseł wyszukiwanych przez osoby zamierzające wziąć kredyt hipoteczny w kwestii prowizji jest „kredyt hipoteczny 0% prowizji/ bez prowizji”. Zaś w ofertach kredytów hipotecznych, choć nie wszystkich, znajdziemy identyczne odpowiedzi. I nie ma nic w tym dziwnego. Klienci chcą mieć jak najtańszy kredyt hipoteczny, a prowizja należy do znaczących kosztów kredytowych. Tymczasem banki „starają się” spełnić oczekiwania klientów hipotecznych, umożliwiając im zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez prowizji. Wszystko było by w porządku, gdyby każdy kredyt hipoteczny oznaczony hasłem „bez prowizji”, był faktycznie bez prowizji, a nie tylko z nazwy. Przyjrzyjmy się jak wyglądają w praktyce kredyty hipoteczne z zerwą prowizją, zanim jednak to uczynimy, kilka informacji podstawowych o prowizji, dla mniej wtajemniczonych.

Czym jest prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego?

Jest to jednorazowy zysk banku a koszt klienta (kredytobiorcy) z tytułu przyznania kredytu hipotecznego. Banki najczęściej uzasadniają konieczność pobierania prowizji nakładem czynności bankowych w związku z ubieganiem się klienta o kredyt hipoteczny. Na ile zakres tych prac znajduje odzwierciedlenie w stosowanej stawce prowizji, to już kwestia dyskusyjna. Jednak bank, na zasadzie swobody umów, ma takie prawo i nie omieszka z niego nie korzystać, a z uwagi na jego pozycję finansową, to z reguły on dyktuje warunki. Czytaj dalej

„Megahipoteka” kredyt hipoteczny w Alior Banku – oferta banku i analiza oferty

megahipoteka

Co Alior Bank ma do zaoferowania osobom chcącym kupić nieruchomość? Jakie są mocne i słabe strony kredytu hipotecznego proponowanego przez ten bank. Zapoznaj się z analizą oferty kredytu „Megahipoteka” w Alior Banku.

Pełna oferta Alior Banku – kredyt hipoteczny „Megahipoteka”

Wniosek o kredyt hipoteczny „Megahipoteka” – online

Najważniejsze parametry kredytu hipotecznego „Megahipoteka”

Czym Alior Bank zachęca klientów  do skorzystania z oferty kredytu hipotecznego? Czyli 5 korzyści dla potencjalnego kredytobiorcy:

  • marża od 1,7% (dla kredytu w PLN)*,
  • od 0% prowizji*,
  • okres kredytowania do 30 lat,
  • wstępna decyzja w jeden dzień,
  • możliwość zawieszenia spłaty kapitału do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat),
  • wybór waluty: PLN, EUR, CHF, USD, GBP**,
  • dostępny program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Czytaj dalej

Jak płacić najniższą marżę w kredycie hipotecznym?

Jak się ma marża do oprocentowania kredytu hipotecznego? Marża vs. stopa referencyjna

Marża banku jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego. Marża jest częścią składową oprocentowania kredytu. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się, obok marży, ze stopy referencyjnej (dla kredytów złotowych – WIBOR, przeważnie 3M; dla kredytów walutowych: EURIBOR, LIBOR). Na wysokość stopy referencyjnej, kredytobiorca nie ma wpływu, gdyż jest ona uzależniona od sytuacji na rynku, a zwłaszcza wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na podstawie tych danych obliczana jest średnia wartość wskaźnika WIBOR (kredyty w złotych) w odpowiednim przedziale czasowym (1 miesiąc, kwartał, 6 miesięcy), odpowiadającym rodzajowi tego wskaźnika. Banki przyjmują bezpośrednio te wartości. W konsekwencji, każdy kredyt hipoteczny zaciągnięty w tym samym czasie, w różnych bankach, w oparciu o jednakowy rodzaj stopy referencyjnej (np. WIBOR 3M) – ma identyczną wartość tegoż wskaźnika. Z upływem czasu wartość wskaźnika WIBOR ulega zmianie w związku ze zmianami wysokości stóp procentowych (obniżka lub podwyżka), co skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a dalej – wysokości raty kredytowej. Takie zmiany zachodzą na okrągło w całym okresie kredytowania. Czytaj dalej

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w różnych bankach – jakie są opłaty, prowizje?

Jakie opłaty i prowizje pobierają poszczególne banki z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

W nawiązaniu do ostatniego artykułu „Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – wskazówki”, pokusiłem się o analizę ofert kredytów hipotecznych pod kątem naliczania przez banki opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego. Na tej podstawie, da się wysnuć kilka wniosków, które mogą być Ci pomocne przy wyborze kredytu hipotecznego.

Próżne szanse na znalezienie informacji o wcześniejszej spłacie w ofercie kredytu hipotecznego. Uwarunkowane jest to tym, że znakomita większość banków pobiera opłatę z tego powodu i w związku z tym, nie ma czym się chwalić. Przeciwnie, działania odwrotne ze strony banków mogłyby odstraszać potencjalnych klientów. Wyjątkiem są oferty kredytów hipotecznych bez opłat za wcześniejszą spłatę lub z bardzo niskimi opłatami. Czytaj dalej