Archiwa tagu: kolektory sloneczne

Dopłaty do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych na lata 201-2015. Mimo iż, program jest już u schyłku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużony na kolejne lata.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wytworzona w ten sposób energia byłaby wykorzystywana do ogrzania wody (ciepła woda użytkowa) – główny cel, z dopuszczeniem również innych metod wykorzystania energii (system grzewczy, basen w domu, inne odbiorniki ciepła). Z programu nie mogą korzystać osoby, mające podłączenie do sieci ciepłowniczej, którą dostarczana jest ciepła woda użytkowa.

Na wsparcie mogą liczyć beneficjenci, którzy będą finansować nabycie urządzeń w drodze kredytu bankowego. Obsługą wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu oraz o udzielenie kredytu zajmują się banki, które mają podpisaną z funduszem umowę o współpracy. Czytaj dalej