Archiwa tagu: nieruchomości

Jak inwestować w nieruchomości z ograniczoną zdolnością kredytową? cz. 3

Opublikowany 28 kwi 2014

Zobacz, jak krok po kroku możesz zacząć inwestować w nieruchomości i osiągnąć wolność finansową, nawet jeśli teraz masz ograniczoną zdolność kredytową.

————————————————

Źródło: www.youtube.com

 

Dwa największe problemy związane z wynajmem – cz. 2


Opublikowany 24 kwi 2014

Często słyszymy historie o najemcach, którzy nie płacili i „nic nie dało się z tym zrobić” albo o mieszkaniach, których miesiącami nie można wynająć. Aby dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w nieruchomości na wynajem, sprawdź stronę:
http://www.BogatyOjciec.pl/polskirentier

———————————-

Źródło: www.youtube.com

Opłata planistyczna – za co?

Podstawa do naliczenia opłaty

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel (lub użytkownik wieczysty) zbywa tę nieruchomość – właściwy organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe opłaty planistycznej określa się w planie miejscowym.

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu (lub zmianie) planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu (lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem). Czytaj dalej

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacenka jest opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W następstwie tych zabiegów, wartość nieruchomości wzrasta. Opłaty adiacenckie wnoszone są na rzecz właściwych gmin, niezależnie od pochodzenia środków finansowania.

Kto finansuje infrastrukturę?

Źródła finansowania budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

  • Skarb Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina/ miasto, powiat, województwo),
  • Unia Europejska,
  • bezzwrotne źródła zagraniczne.

Czytaj dalej

Prawo pierwokupu nieruchomości przez gminę – w jakich sytuacjach?

Prawo pierwokupu to pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przed innymi uczestnikami obrotu. Gmina jest jednym z podmiotów, wyposażonych w to prawo. Z perspektywy polityki lokalnej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami ma to doniosłe znaczenie.

Gmina może poprzez wykonanie prawa pierwokupu nabyć nieruchomość/i, co do której/ych ma pewne plany strategiczne, względem społeczności lokalnej. W innym wypadku (bez prawa pierwokupu), zmuszona by była do konkurencji z pozostałymi uczestnikami rynku w kwestii ceny oraz nie zawsze posiadałaby informacje o wystawieniu nieruchomości do sprzedaży.

Nie ma co ukrywać, gminne prawo pierwokupu jest znaczną przeszkodą dla potencjalnych nabywców (osób fizycznych, prawnych). Jeśli gmina złoży oświadczenie o skorzystaniu ze swego prawa, nieruchomość trafi w jej ręce. Tymczasem umówiony nabywca (kupiec), straci nie tylko okazję, ale i poświęcony czas. Sorry, takie mamy prawo…

Kiedy przysługuje? Czytaj dalej

Kiedy bonifikata przy kupnie nieruchomości komunalnej lub państwowej?

Bonifikaty stanowią wyjątek od zasady, że nieruchomości publiczne zbywane są po cenie wynikającej z wartości nieruchomości (cena rynkowa). Służy to osiągnięciu określonych celów w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, np. polityka mieszkaniowa. Natomiast beneficjenci zyskują możliwość nabycia nieruchomości w ogóle lub też po niższej cenie.

Kto może liczyć na bonifikatę?

Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: Czytaj dalej

Inwestowanie w nieruchomości w pigułce i bez tajemnic – zobacz jak robi to rentier – cz. 1

Opublikowany 28 lis 2013

Czego realnie potrzebujesz żeby kupić swoją pierwszą inwestycyjną nieruchomość? Ile gotówki musisz mieć na starcie? Jaki przychód może Ci dać? Jaki zwrot z inwestycji?

Dzisiaj zobaczysz na konkretnym przykładzie jak (i dlaczego akurat tak, a nie inaczej) inwestuje nasz zapowiedziany w poprzedniej prezentacji rentier.

Prezentacja jest dłuższa niż większość innych (trwa prawie 20 minut), ale zobaczysz w niej pełny schemat inwestowania w nieruchomości pod wolność finansową, więc myślę, że naprawdę warto.

Zapraszam 🙂

——————————

Źródło: www.youtube.com

 

Przetargi na nieruchomości państwowe i samorządowe – procedura i zasady

W jakich sprawach organizowany jest przetarg?

Obowiązek organizowania i przeprowadzania przetargu dotyczy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz państwowe. Przetarg musi być uruchomiony, jeśli ma dojść do rozporządzenia w/w nieruchomościami lub ich obciążenia, w formie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, najem czy dzierżawę.

Zobacz też: Zbycie nieruchomości samorządowych i państwowych bez przetargu – kiedy?

Rodzaje przetargów

Przetarg przeprowadza się w formie:

  1. przetargu ustnego nieograniczonego,
  2. przetargu ustnego ograniczonego,
  3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4. przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób (np. przedsiębiorcy, rolnicy). Decyzję odnośnie formy przetargu podejmuje organizator (właściwy organ lub minister). Czytaj dalej

Dlaczego warto kupować nieruchomości?

Nieruchomości to fenomenalne dobro. Gdzie się nie rozejrzysz, wszędzie masz do czynienia z nieruchomościami. Czy to jesteś w domu, w pracy, na zakupach, wakacjach czy też może przechadzasz się ulicą bądź jedziesz autem. Wszędzie one są.

Nieruchomości są fizyczne (namacalne), nikt nam ich nie ukradnie , bo są nieruchome (nieprzenośne), mają bardzo długi okres trwałości w przypadku budynków, a w przypadku gruntów, bez ograniczeń. Podsumowując: nieruchomości były, są i będą. Są uznawane za swego rodzaju dobro luksusowe. W czym więc tkwi ich popularność? Zobrazujemy to poprzez funkcje, jakie pełnią nieruchomości, a tym samym korzyści, które wynikają z ich posiadania. Czytaj dalej