Archiwa tagu: plan miejscowy

Odszkodowanie za niekorzystną zmianę planu miejscowego – komu i ile?

Ogólna zasada prawa cywilnego brzmi: „kto drugiemu wyrządził szkodę – obowiązany jest do jej naprawienia”. Nie inaczej jest z działaniami organów władzy publicznej, tzn. państwowej i samorządowej. Nawet jeśli te działania są podejmowane na podstawie i w granicach prawa, przez upoważnione do tego organy.

Podstawa odszkodowawcza

W jakich sytuacjach odszkodowanie?

Uchwalenie (po raz pierwszy) lub zmiana (po raz kolejny) planu miejscowego może doprowadzić do takiej sytuacji, że korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem – stanie się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Wówczas właściciel (użytkownik wieczysty) nabywa roszczenie przeciwko gminie o naprawienie wyrządzonej szkody. Czytaj dalej

Co zawiera plan miejscowy?

Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma nieocenione znaczenie dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, sprzedawców i nabywców nieruchomości oraz inwestorów i dzierżawców.

Z planu miejscowego dowiesz się o: przeznaczeniu oraz sposobach zagospodarowania i zabudowy terenu, ograniczeniach w zabudowie, zakazie zabudowy, planowanych inwestycjach prywatnych i publicznych etc. Z planem miejscowym możemy się zapoznać we właściwym urzędzie gminy (miasta), starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim bądź na odpowiedniej stronie internetowej.

Podstawowe informacje

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Czytaj dalej