Archiwa tagu: zrodla informacji o nieruchomosciach

Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nie każde źródło informacji o nieruchomościach, jest wiarygodnym źródłem. A tylko wiarygodnymi źródłami  informacji o nieruchomościach będziemy się dziś zajmować. Do wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach należą rejestry i  dokumenty urzędowe, to znaczy prowadzone (lub wydane) przed odpowiednie organy administracji publicznej (państwowej i samorządowej), osoby oraz sądy, w zakresie swojej działalności, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dokumenty (rejestry) urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ze względu na swoją wiarygodność i moc dowodową są akceptowane jako zgodne z prawdą przez uczestników obrotu nieruchomościami, a także przez sądy i urzędy. Należy zaznaczyć, iż tylko oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy mają taką moc. Nie dotyczy to kopii dokumentów. Kopie nie mogą stanowić dowodu, a wyłącznie uprawdopodobnienie pewnych faktów. Wiarygodność dokumentów urzędowych może być podważona jedynie w specjalnym trybie. Czytaj dalej