Archiwa tagu: marża

Jak płacić najniższą marżę w kredycie hipotecznym?

Jak się ma marża do oprocentowania kredytu hipotecznego? Marża vs. stopa referencyjna

Marża banku jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego. Marża jest częścią składową oprocentowania kredytu. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się, obok marży, ze stopy referencyjnej (dla kredytów złotowych – WIBOR, przeważnie 3M; dla kredytów walutowych: EURIBOR, LIBOR). Na wysokość stopy referencyjnej, kredytobiorca nie ma wpływu, gdyż jest ona uzależniona od sytuacji na rynku, a zwłaszcza wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na podstawie tych danych obliczana jest średnia wartość wskaźnika WIBOR (kredyty w złotych) w odpowiednim przedziale czasowym (1 miesiąc, kwartał, 6 miesięcy), odpowiadającym rodzajowi tego wskaźnika. Banki przyjmują bezpośrednio te wartości. W konsekwencji, każdy kredyt hipoteczny zaciągnięty w tym samym czasie, w różnych bankach, w oparciu o jednakowy rodzaj stopy referencyjnej (np. WIBOR 3M) – ma identyczną wartość tegoż wskaźnika. Z upływem czasu wartość wskaźnika WIBOR ulega zmianie w związku ze zmianami wysokości stóp procentowych (obniżka lub podwyżka), co skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a dalej – wysokości raty kredytowej. Takie zmiany zachodzą na okrągło w całym okresie kredytowania. Czytaj dalej

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – co warto o nim wiedzieć?

Co warto wiedzieć o oprocentowaniu kredytów hipotecznych…

Oprocentowanie jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru kredytu hipotecznego. Raz ustalone na określonych warunkach, będzie obowiązywać przez lata, podlegając okresowo wahaniom rynkowym w dół i w górę. Dlatego jest to tak ważne zagadnienie.

Jak się ma oprocentowanie kredytów hipotecznych do innych kredytów?

Kredyty hipoteczne, w porównaniu do innych kredytów (gotówkowych, konsumpcyjnych itp.) – są najniżej oprocentowane na rynku. Oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi średnio kilka procent (do 10 %), podczas gdy inne kredyty oprocentowane są na poziomie kilkunastu procent i więcej. Z czego to wynika? Przede wszystkim z solidnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości (kredytowanej lub innej), wysokiej spłacalności tychże kredytów, długiego okresu kredytowania, wysokich kwot kredytu. Niezaprzeczalnie jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które pragną zaciągnąć kredyt na zakup własnego „m”. Czytaj dalej