Archiwa tagu: opłaty

Kiedy aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste?

Po co aktualizuje się opłaty? Wymóg aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynika ze zmian wartości nieruchomości w czasie. Przypomnijmy, że umowa użytkowania wieczystego zawierana jest z reguły na okres 99 lat, z opcją przedłużenia.

W tym czasie mogą zajść (i zachodzą) bardzo duże zmiany w wartości nieruchomości. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby opłaty roczne były naliczane przez cały czas od stałej wartości nieruchomości (np. z chwili zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste). Właściciele nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste, tj. gminy, powiaty, województwa, Skarb Państwa – traciły by duże wpływy do budżetu bez tego zabiegu.

Przeważnie aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowana jest wzrostem wartości nieruchomości i jest inicjowana przez właściwy organ, zarządzający nieruchomością. W okolicznościach spadku wartości nieruchomości, inicjatywę przejmuje użytkownik wieczysty i kieruje stosowny wniosek do odpowiedniego organu. Jak widzimy, aktualizacja ma dwie strony medalu i może obniżyć nasze rachunki (rzadziej) bądź zwiększyć wydatki (częściej). Czytaj dalej

Jakie opłaty przy użytkowaniu wieczystym?

Użytkowanie wieczyste wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za korzystanie z nieruchomości samorządowych lub państwowych. Stawki opłat są ustalane ustawowo, z dopuszczeniem modyfikacji (zmniejszania, zwiększania, stosowania bonifikat) przez odpowiednie organy. W dzisiejszym artykule wyjaśniam: jakie to są opłaty, jak ustala się ich wysokość oraz na jakie ulgi możemy liczyć.

Rodzaje opłat

  1. pierwsza opłata – przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
  2. opłaty roczne – przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste może być płacona w dwojaki sposób. W drodze przetargowej – jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W drodze bezprzetargowej – jednorazowo lub rozkładając na oprocentowane raty. Czytaj dalej

Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

koszty kredytu hipotecznegoKredyt hipoteczny to poważna decyzja, zwłaszcza pod względem finansowym. Albowiem wpływa na nasz stan budżetu domowego na długie lata. Dlatego należy mieć pełną świadomość, co do kosztów wynikających z zobowiązania kredytowego. Zarówno tych ponoszonych w trakcie uruchomienia kredytu hipotecznego, jak i mogących powstać w czasie jego spłaty. Brak rzetelnej wiedzy na ten temat, może nas narazić na dodatkowe koszty, których dałoby się uniknąć. W związku z tym trzeba podejść do sprawy kosztów kredytowych kompleksowo, prześwietlając całą ofertę banku w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Na pewno na tym nie stracimy, a możemy wiele zyskać.

Gdzie szukać kosztów kredytowych? Podstawowe informacje o koszcie kredytu hipotecznego (w szczególności: marża banku, prowizja) będą zapisane w umowie kredytowej. Integralną częścią umowy kredytowej jest dosyć rozbudowana tabela (taryfa) opłat i prowizji. Tam znajdziemy pozostałe koszty kredytowania. Czasami banki stosują też regulaminy udzielania kredytów hipotecznych, w których zawarte są między innymi zasady naliczania kosztów. Najmniej precyzyjne dane kosztowe spotkamy w reklamach kredytów hipotecznych. Dla osób poszukujących kredytu hipotecznego – ogólne informacje o kosztach znajdziesz w taryfie opłat i prowizji na stronie internetowej danego banku. Ostateczne jednak warunki kosztowe zostaną ustalone indywidualnie. Czytaj dalej

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w różnych bankach – jakie są opłaty, prowizje?

Jakie opłaty i prowizje pobierają poszczególne banki z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

W nawiązaniu do ostatniego artykułu „Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – wskazówki”, pokusiłem się o analizę ofert kredytów hipotecznych pod kątem naliczania przez banki opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego. Na tej podstawie, da się wysnuć kilka wniosków, które mogą być Ci pomocne przy wyborze kredytu hipotecznego.

Próżne szanse na znalezienie informacji o wcześniejszej spłacie w ofercie kredytu hipotecznego. Uwarunkowane jest to tym, że znakomita większość banków pobiera opłatę z tego powodu i w związku z tym, nie ma czym się chwalić. Przeciwnie, działania odwrotne ze strony banków mogłyby odstraszać potencjalnych klientów. Wyjątkiem są oferty kredytów hipotecznych bez opłat za wcześniejszą spłatę lub z bardzo niskimi opłatami. Czytaj dalej